OSB dosky

OSB dosky

OSB dosky sa v posledných rokoch považujú za univerzálny stavebný materiál s možnosťou využitia či už v interiéry, alebo exteriéry. Výstavba sa ich aplikáciou zrýchľuje a nakoľko sa jedná väčšinou o suché procesy, podklad je pripravený okamžite na aplikáciu ďalších vrstiev.